Η εποχή των αφορολόγητων τηλεφώνων και υπολογιστών για φοιτητές ξεκίνησε και επίσημα!

Η εποχή των αφορολόγητων τηλεφώνων και υπολογιστών για φοιτητές ξεκίνησε και επίσημα!

October 24, 2023 0 By admin

Λόγω της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των υψηλών φορολογικών συντελεστών, έχει γίνει αρκετά δύσκολη η αγορά τεχνολογικών συσκευών όπως smartphone και υπολογιστές, ειδικά για νέους που συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για το λόγο αυτό υπήρχε προσδοκία μείωσης φόρου από το κράτος.

Αυστηρά μιλώντας, αυτή η απαίτηση δεν έμεινε αναπάντητη (αν και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες πολλών ανθρώπων για ανώτατο όριο τιμής). Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για την εκστρατεία απαλλαγής από τη φοροαπαλλαγή των τηλεφώνων και των υπολογιστών για φοιτητές. Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ σήμερα, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Ξεκίνησε η περίοδος αφορολόγητου τηλεφώνου και υπολογιστή για τους φοιτητές!

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με την εκστρατεία φοροαπαλλαγής υπολογιστών πριν από την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα (σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου). Θα παρέχεται υποστήριξη έως και 5.500 TL για τηλέφωνα και υπολογιστές με λιανική τιμή μικρότερη από 9.500 TL. Δήλωσε ότι θα παρέχεται υποστήριξη έως και 44 τοις εκατό της τιμής αγοράς για τηλέφωνα και 16 τοις εκατό της τιμής αγοράς για υπολογιστές.

Ωστόσο, η παρακάτω λύση μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη και δυσνόητη για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί πιστεύουν μάλιστα ότι θα παρέχεται υποστήριξη 5.500 TL για κάθε συσκευή. Ωστόσο, ας συνοψίσουμε το περιστατικό για εσάς ως εξής:

Όταν αγοράζετε τηλέφωνο με τιμή πώλησης 9.500 TL (με ηλεκτρονικό τιμολόγιο), δικαιούστε έκπτωση έως και 44 τοις εκατό. Αυτό ισοδυναμεί με 4 χιλιάδες 180 TL. Αγοράζετε λοιπόν ένα τηλέφωνο 5 χιλιάδες 320 TL. Παρέχεται έκπτωση 16 τοις εκατό για υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει έκπτωση 1520 TL πάνω από τα 9500 TL που ορίζονται ως η υψηλότερη τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράζετε έναν υπολογιστή για 7.980 TL.

Ωστόσο, εάν αγοράσετε συνολικά 19 χιλιάδες TL, το άθροισμα αυτών των εκπτώσεων (4 χιλιάδες 180 TL + 1520 TL) φτάνει τις 5 χιλιάδες 700 TL. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μέγιστη έκπτωση των 5 χιλιάδες 500 TL. Για το λόγο αυτό, το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής που αγοράζετε πρέπει να είναι πιο προσιτό από 9.500 TL, ώστε το συνολικό ποσό των εκπτώσεων να μην ξεπερνά τις 5.500 TL.

Ωστόσο, εάν θέλετε να αγοράσετε ένα τηλέφωνο για 9.500 TL και έναν υπολογιστή για 9.500 TL και να κάνετε μια συνολική αγορά 19.000 TL, σε αυτήν την περίπτωση θα σας δοθεί μια έκπτωση ελαφρώς μικρότερη από την αναφερόμενη έκπτωση 44 τοις εκατό + 16 τοις εκατό. Με άλλα λόγια, θα πληρώσετε 13 χιλιάδες 500 TL απαλλαγμένα από 5 χιλιάδες 500 TL, όχι 5 χιλιάδες 700 TL από 19 χιλιάδες TL.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αριθμός λύσεων: 7734

Αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή η συνημμένη «Απόφαση για την παροχή τεχνικού εξοπλισμού και Διαδικτύου για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1-(1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της σειράς και των αρχών παροχής τεχνολογικών συσκευών και υποστήριξης μέσω Διαδικτύου σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το εδάφιο (η) του άρθρου 184 πρώτο μέρος του προεδρικού διατάγματος αριθ. 1 «Περί Προεδρικού Οργανισμού».
Εύρος υποστήριξης
ΑΡΘΡΟ 2- (1) Η εφάπαξ υποστήριξη τεχνολογικών συσκευών και η υποστήριξη ενός έτους στο Διαδίκτυο παρέχονται σε κάθε φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εξαιρουμένων των φοιτητών ανοιχτής εκπαίδευσης που είναι κάτω των 26 ετών κατά την ημερομηνία αγοράς.
(2) Αυτή η υποστήριξη χρησιμοποιείται για αγορές κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών με τελική τιμή πώλησης έως 9.500 τουρκικές λίρες που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου. Η αγορά μεταχειρισμένων συσκευών δεν καλύπτεται από αυτήν την υποστήριξη. Το συνολικό ποσό της τεχνολογικής υποστήριξης συσκευών, που κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά, είναι 5500 τουρκικές λίρες.
(3) Η διαδικτυακή υποστήριξη που παρέχεται για αυτούς τους μαθητές είναι 120 gigabyte ετησίως, περιορισμένη σε μία γραμμή, δωρεάν για 12 μήνες, με μέγιστο όριο τα 10 gigabyte το μήνα. Αυτή η υποστήριξη χρησιμοποιείται με μια γραμμή καταχωρισμένη στο όνομα του ενδιαφερόμενου μαθητή.

Άλλα θέματα
ΑΡΘΡΟ 3- (1)
Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται βάσει του άρθρου 2 χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο της στήριξης μόνο για τουλάχιστον δύο ολόκληρα έτη από την ημερομηνία λήψης του ευεργετήματος της υποστήριξης.
(2) Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι που ορίζονται στην παρούσα απόφαση ή η ενίσχυση έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, το ποσό της στήριξης που θα ληφθεί θα καταβληθεί με τόκους που υπολογίζονται με το επιτόκιο καθυστέρησης που ορίζεται στο άρθρο 51 του νόμου. 6183 σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου της 21.07.1953 με αριθμό 6183, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταβολής, μαζί με ενίσχυση επιστρέφεται από τον δικαιούχο.
(3) Η στήριξη που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης καλύπτεται από κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού.
Διαδικασίες και αρχές
ΑΡΘΡΟ 4-(1) Οι διαδικασίες και οι αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζονται από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Στρατηγικής και του Προϋπολογισμού Διεύθυνση και Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Εξουσία
ΑΡΘΡΟ 5-(1) Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 11 Ιανουαρίου 2023.
Εκτελεστικός
ΑΡΘΡΟ 6- (1) Την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης μεριμνά ο Πρόεδρος.